אנו מטפלים בתלונות הנוגעות לכלל העסקים, הגופים הציבוריים והעמותות בישראל.

לא תטופלנה תלונות בעניין יחסי עובד-מעביד, או בין שני אנשים פרטיים (סכסוכי שכנים, ענייני בתים משותפים וכד').
במקרים בהם נמצאת התלונה בערכאות משפטיות, בוררות או בהסדר אחר בין הצדדים, לא יוכל הארגון לטפל באופן פרטני בתלונה.

ניתן להגיש תלונה גם בדוא"ל: moked@emun.org

או באמצעות הפקס: 03-5601384 (אנא ציינו את מספר הפקס והדוא"ל שלכם)