אנחנו באמון הציבור פועלים רבות בכדי לשקף את המידע המצטבר אצלנו לציבור הרחב כמו גם לגופי הרגולציה השונים. לאורך שנים אנו עורכים בדיקות רוחביות ובמסגרתם ממפים כשלים בענפים השונים ומביצעים השוואות בינלאומיות בדגש על רגולציה, חקיקה, מבנה שווקים ומחירים.

היכולת שלנו לבצע תחקיר מעמיק בשילוב תלונות צרכנים ותוך שיח מקצועי עם העסקים, מעניקה לנו את היכולת להציג את המציאות כפי שהיא ולגבש המלצות לשינוי מדיניות הן בעבור העסקים והן עבור הרגולטוק והמחוקק.

הארגון פעל רבות בשנים האחרונות לגיבוש דגמים שהובילו לרפורמות מהותיות ויצרו שינויי מדיניות, בהם: השוואת המחירים ברשתות הקמעונות, פיקוח על בטיחות מזון, מבנה ענף כרטיסי האשראי ועוד.

במסגרת תוכנית הבקרה, בה אנחנו דוגמים עסקים בענפים השונים מדי חודש, אנחנו מעניקים לצרכן כמו גם לעסקים, אפשרות להשוות, לבחון ולבדוק את השירות הניתן והמוצא להם.