• המתחייבים לכללי אמון הציבור משתתפים בעלות השירות המוענק להם, בסכום הנקבע בהתאם למחזור הכספי של העסק (עסקים גדולים משלמים יותר מקטנים).

  • ארגון מעניק שירותים ומבצע פרויקטים שונים בתשלום מול גופים ממשלתיים וציבוריים, ומגייס תמיכות ותרומות מקרנות פילנתרופיות ואף מאנשים פרטיים.

  • הארגון מקבל תרומות לפרוייקטים חברתיים שהוא יוזם ומפעיל.

פרטים נוספים אודות הארגון, כולל דוחות כספיים מפורטים, ניתן למצוא בדף הארגון באתר guidestar ובאתר "ישראל תורמת"

לתרומה מאובטחת לארגון אמון הציבור באמצעות אתר "ישראל תורמת" לחץ כאן

לפנייה בנושא תרומות ושיתופי פעולה של קרנות פילנתרופיות, גופים ציבוריים ואנשים פרטיים (סכומים של מעל 10,000 ש"ח) נא לפנות במייל ל-Truma@emun.org