על רקע האירועים האחרונים בהם קיפחו חייהם אזרחים רבים בשל כשלים וליקויים בתשתיות הגז, ארגון אמון הציבור מציג טיפים חשובים בנושא. ענף הגז סובל מקשיים וליקויים רבים, הן ברמת הבטיחות והן ברמת השירות. על רקע האירועים האחרונים ארגון אמון הציבור מציג טיפים חשובים כיצד להתנהל מול חברות הגז, לאלו פרטים כדאי לשים לב וממה להיזהר.

טיפים בנושא חברות הגז:

1. ספק הגז חייב לערוך חוזה בכתב עם צרכן לו הוא מעוניין לספק גז (החל מיום 1.1.2008). שימו לב כי בחוזה התקשרות עם ספק הגז לא כלולים תנאים מקפחים , אשר יש בהם כדי להקשות על יכולתכם להחליף ספק גז או שיש בהם כדי לפגוע בתחרות במשק הגז. 

2. דעו כי באחריות חברות הגז לבצע התאמות בטיחותיות ללא חיוב הצרכן: הובלת מיכל הגז לבית הצרכן וחיבורו; קריאת במקרה של דליפת גז או חשש לדליפה; החלפת צינור הגז הגמיש המחבר את המכשיר בבית הצרכן עם מתקן הגז, לרבות עלות הצינורית; החלפת הצינורית המחברת את מיכלי הגז עם הווסת של מיתקן הגז לרבות עלות הצינורית; בדיקת כל מיתקן הגז (מהמיכל ועד הכיריים, לא כולל הכיריים); בדיקה תקופתית של מיכלי הגז לרבות תיקונים ותחזוקה נאותה של המיכלים והברז המורכב במיכל; פירוק וסילוק של ציוד מושאל, במקרה שבו החליט צרכן גז לנתק את הקשר עם ספק הגז; שירות הקשור בגביית חשבונות הגז. 

3. עליכם לשאת בתשלום במקרים הבאים: שינוי מיקום שנקבע על- ידי הצרכן; שינוי צנרת בשל שיפוץ המטבח; תקלה בכיריים ברזים וצינורות נחושת, צורך בהתאמת מערכת הגז לתקן הרשמי עקב שינוי שחל בתקן לאחר הקמת המערכת.

4. יש לשים לב כי מרבית השירותים הכרוכים בשימוש במערכת גז, פרטית או מרכזית, כלולים במחיר הגז, והחברה אינה רשאית לגבות עבורם תשלום נפרד.

5. גז במיכלים מסופק ונמכר על פי משקל. לעומת זאת, גז באספקה מרכזית מסופק ונמכר על- פי נפח (מ"ק). מומלץ להשוות מחירי מיכלים בין חברה לחברה ומחירי גז באספקה מרכזית. בלון גז רגיל שבו 12 ק"ג גז מכיל אפוא 5.1 מטרים מעוקבים של גז.

6. בעת התקשרות עם ספק גז בידקו האם מדובר בספק גז מורשה בעל רשיון כדין. משרד האנרגיה והמים מעניק רישיון לאספקת גז למי שעמד בכל הקריטריונים ודרישות הבטיחות. 

7. החלפת ספק גז- לעניין זה חשוב להבחין בין החלפת ספק גז המסופק לצרכן יחיד באמצעות מכלי גז לבין החלפת ספק גז המסופק למספר צרכנים באמצעות מערכת גז מרכזית . המדובר בנוהל שונה.

כל הפרטים בכתבת גלובס 
דו''ח ענף הגז - ארגון אמון הציבור

 
Tags: