תיקון לחוק הגנת הצרכן המסמיך את הרשות להגנת הצרכן ולסחר הוגן להטיל עיצומים כספיים על עסקים המפרים את החוק אושר בקריאה ראשונה וצפוי להיכנס לתוקף ב 1.1.2015.

בשורות חשובות לציבור הצרכנים והעסקים בישראל: בתום תהליך ארוך וממושך אושר בקריאה ראשונה תיקון לחוק הגנת הצרכן המסמיך את הרשות להגנת הצרכן ולסחר הוגן להטיל עיצומים כספיים על עסקים המפרים את תקנות הגנת הצרכן.

מדובר במהלך שעתיד לשנות את כללי המשחק בשוק העסקים בישראל, לשפר משמעותית את יעילות ההגנה על הצרכנים, ליצור וודאות לצרכנים ובמקביל לחייב עסקים לציית לחוק כדי להמנע מפגיעה כלכלית קשה. כיום לטובת הרשות עומדים בעיקר כלים פליליים שהם ארוכים, מסורבלים ובפועל מונעים טיפול בחלק ניכר מהעברות. עם אישור תיקון החוק תקבל הרשות גם סמכויות מינהליות שיאפשרו לה להטיל עיצומים כספיים מבלי לעבור בבתי המשפט.

עפ"י התיקון העיצומים הכספיים לכל הפרה הם בטווח שבין 7,000 שקלים למעל 50,000 שקלים, תלוי בחומרת ההפרה ובגודל העסק. עם זאת, כיוון שחלק מההפרות יכולות לעסוק במספר רב של עסקאות, עסק שפוגע באופן שיטתי בצרכנים רבים יהיה חשוף גם לעיצומים של מאות אלפי שקלים ואף מיליוני שקלים.

רוצים לדעת אילו הפרות נכללות ברשימה ועל מה יענשו עסקים? כמה ידרשו לשלם? מה נחשב "הפרה חמורה"? כל הפרטים כאן!

Tags: