עקב אי עמידה והפרות חוזרות של כללי אמון הציבור וטיפול לא מספק בתלונות צרכנים, נשלל תו אמון הציבור מבית העסק גאדג'ט מובייל

בית העסק גאדג'ט מובייל עוסק במכירה, שירות ותיקונים למכשירים סלולריים ועזרים נלווים, הצטרף לנבחרת העסקים המחויבים לכללי אמון הציבור בשנת 2011, בתום תקופת ביקורת במסגרתה נבחנו ממשקיו הצרכניים והוטמעו כל השינויים הנדרשים. לאורך השנים, הצליח העסק לעמוד בכללי אמון הציבור, אך בשנה האחרונה חלה התדרדרות בהתנהלותו ולאחר שהעסק לא פעל לתיקון הליקויים החמורים שהתגלו בפעילותו, הוחלט לשלול מהעסק את תו אמון הציבור. במוקד אמון הציבור הצטברו עדויות צרכנים המלמדות על דפוסי ליקוי חמורים בהתנהלות העסק, ביניהם:

- בעיות במתן אחריות ואי כיבוד דרישות החוק לאחריות כוללת: ניתוח המידע שהצטבר במוקד אמון הציבור ובדיקות לקוח סמוי העלו כי העסק לא סיפק אחריות לחלק ממכשירי החשמל והאלקטרוניקה אותם מכר לצרכנים. זאת על אף שהחוק קובע כי עליו לספק אחריות כוללת למשך שנה למוצר שעלותו 150 ש"ח ומעלה.

- בעיות בשירות התיקונים של העסק כולל אובדן מכשירים: ניתוח התלונות העלה טענות לאובדן מכשירים וקושי בקבלת פיצוי המגיע על פי חוק. החוק בישראל קובע כי עסק אשר מאבד מכשיר שהושאר לצורך תיקון חייב לפצות את הצרכן במכשיר חדש, דומה או זהה ככל הניתן למכשיר שאבד, או להשיב לצרכן את התמורה המלאה עבור המכשיר. במספר מקרים דווח שהעסק בחר להתנער מדרישה זו.

- ליקויים במתן מענה לתלונות צרכנים: תלונות שהתקבלו באמון הציבור הועברו לעסק אך חלקן לא זכו למענה וחלקן קיבלו מענה חלקי, לא ענייני או סתמי. עסקים המחויבים לכללי אמון הציבור נדרשים להגיב לכל תלונה באופן ענייני תוך 14 ימים מיום העברתה לעסק.

דפוסי הליקוי שאותרו בהתנהלות העסק גאדג'ט מובייל בתקופה האחרונה אינם ייחודיים וקיימים למרבה הצער גם בעסקים אחרים בענף. עם זאת, עסק המחוייב לכללי אמון הציבור נדרש להקפיד על סטנדרט גבוה של שירות, לכבד את זכויות הצרכנים וכמובן לעמוד בדרישות החוק. לצערנו, גאדג'ט מובייל לא עמד ברף זה ועל כן נשלל ממנו התו ונאסר עליו לעשות בו שימוש מעתה.

ארגון אמון הציבור פועל לקידום הגינות במשק. הארגון פועל להנגיש לצרכנים, לעסקים ולמקבלי ההחלטות מידע מהימן ,מקצועי וברור על ענפי הפעילות שונים במשק ובכלל זה מידע על התנהלות עסקים בענפים אלה. תשתית המידע והכלים שמעמיד הארגון מסייעים לציבור לפעול לשינוי במאזן הכוחות בינו לבין העסקים והגופים הציבוריים.

עסקים המתחייבים לכללי אמון הציבור נמצאים תחת בקרה שוטפת של הארגון המתבצעת על-ידי עורכי דין המתמחים בדינים הרלוונטיים לענף. העסקים המחויבים משתתפים בחלק מעלויות עבודת הבקרה על בית העסק שלהם. הבקרה כוללת בחינת כל הממשקים הצרכניים של החברה: תקנונים, חוזים, תעודות אחריות, אתר, פרסומים, בקרות לקוח סמוי ועוד. מצופה מהעסקים המחויבים לתקן באופן ענייני ויעיל ליקויים שמתגלים תוך כדי הבקרה השוטפת של אמון הציבור. עם זאת, כאשר עסק מסרב לתקן ליקויים ולעמוד בכללי אמון הציבור, פותח הארגון בהליך שלילה. העסק רשאי לערער על החלטת השלילה מול ערכאת הדיון הראשונה של אמון הציבור המנוהלת על ידי נשיא בית המשפט המחוזי (בדימוס) בועז אוקון וכן מול ערכאת הערעור בראשות שופטת בית המשפט העליון (בדימוס) דליה דורנר. מוסדות אלה שללו תו ממספר עסקים מחוייבים בעבר ביניהם: חמישה נגרים, סמארט, דיילי סייל ועוד.

Tags: