72% מהציבור בישראל רוכש את הביטוח הסיעודי שלו בתיווך קופת החולים, המשווקת לנו את הביטוח ומגלגלת לכיסה עמלה נאה. אך ברגע האמת, כשאנו נתקלים בקשיים לממש את הביטוח ולקבל את מה שמגיע לנו - קשה מאד לקבל מהקופות תשובות ותמיכה. 
מירב כהן, מנכ"לית אמון הציבור עם כל הפרטים בכתבה של תכנית חיסכון.

 

Tags: