תו אמון הציבור נשלל מחברת "חום הנגב" עקב מצגים של החברה באופן המטעה צרכנים בנוגע לזהות היצרן של המוצרים הנמכרים על ידי החברה ואחריות החברה בעסקה.

 

חברת "חום הנגב" עוסקת בשיווק דודי חימום מים. החברה הצטרפה לנבחרת העסקים המחויבים לכללי אמון הציבור בשנת 2010 . בתקופה האחרונה התגלה ליקוי, בגדר הטעיה של צרכנים, בהתנהלות החברה מול ציבור הצרכנים. מצאנו כי החברה מציגה עצמה בפרסומים ומצגי החברה בממשקים השונים (אתר אינטרנט, שלטי חוצות, שיחות עם לקוחות פוטנציאליים ועוד) כיצרן הדודים אותם היא משווקת בעוד שאין כך הדבר. אמון הציבור ניהל מגעים עם החברה במטרה לתקן את הליקויים. בעוד שחלק מדרישותינו טופלו כראוי, לא הצלחנו להביא לפתרון הבעיה במלואה. חשוב לציין כי הטעיית צרכנים מהווה אחת ההפרות הצרכניות החמורות ביותר הן מנקודת מבטה של הרשות להגנת הצרכן והן בכל הנוגע לדרישות אמון הציבור כלפי עסקים מחוייבים.

 

עסקים המתחייבים לכללי אמון הציבור נמצאים תחת בקרה שוטפת של הארגון. הבקרה כוללת בדיקות מדגמיות והשוואתיות של הדרך בה העסק מתנהל מול קהל לקוחותיו בסוגיות צרכניות חשובות. עסק מחויב נדרש לתקן ליקויים שמתגלים בפעילותו, אך במקרים חמורים כאשר העסק מסרב לעשות זאת, הארגון יוזם מולו הליך לשלילת תו אמון הציבור. עסק הסבור שעילת השלילה נגדו אינה מוצדקת רשאי לערער על ההחלטה לשתי ערכאות המהוות את מוסדות השיפוט של אמון הציבור – ערכאה ראשונה בראשות כבוד השופט בדימוס בועז אוקון וערכאה שנייה בראשות כבוד השופטת בדימוס דליה דורנר. במהלך השנים שלל הארגון את תו אמון הציבור ממספר עסקים אשר הפרו את מחויבותם ובהם נטוויז'ן, גאדג'ט מובייל, חמישה נגרים, סמארט, דיילי סייל ועוד.

Tags: