תו אמון הציבור הוסר מחברת "ספר לכל" בעקבות חשש שהתעורר לפיו פעלה החברה, לכאורה, בדרך של שותפות בהסדר כובל אסור (קרטל). החשש האמור התעורר בעקבות שידור של תחקיר טלוויזיוני בתכנית "המקור" בערוץ 10, בו הוצגו, בין היתר, ראיות לכאורה להתנהלות כאמור. בהמשך לכך נודע לאמון הציבור כי לאחרונה רשות ההגבלים הגישה כתב אישום כנגד החברה.

 

בעקבות פרסום התחקיר פנה הארגון לנציגי החברה לקבל את התייחסות החברה לטענות שהוצגו בתחקיר, אולם על אף דחיות ועיכובים רבים במענה החברה – לא הצליח הארגון לקבל תשובה עניינית לשאלות שעורר, ובמקומה התקבלה הודעת החברה על רצונה "לפרוש מארגון אמון הציבור לאלתר".

 

בעקבות כך נמסרה לחברה הודעה על הסרה מיידית של תו אמון הציבור החל מיום 8 בספטמבר 2015 .

Tags: