מעוניינים לעשות ניתוח להסרת משקפיים באחד המכונים, כדאי שתכירו את כל העובדות. בעוד שהניתוח נחשב למוצלח, ישנן תופעות וסיכונים שלא בהכרח מיידעים אתכם לגביהם, ונמצאים עמוק בסעיפי ההסכם.

 

Tags: