לאמון הציבור הגיעו תלונות רבות נגד אתר הקניות "גו-קופונים" על קבלת מוצרים פגומים, שונים מההזמנה וכן שירות לקוי. לפני הקנייה כדאי לעשות בירור מקדים, לבדוק תגובות קונים, לוודא שהשירות תקין והרושם חיובי. 

Tags: