במחקר שערכנו באמון הציבור בחנו את הפיקוח על המסרים הבריאותיים במוצרים השונים. גם כאן מצאנו שישראל מפגרת מאחורי ארה"ב ואירופה, כאשר אין תיאום בין הרגולטור המקצועי - משרד הבריאות, לבין הגוף האחראי על מניעת הטעיה - הרשות לסחר הוגן. הדבר מוביל לכך שאנחנו חשופים מדי יום למסרים שגויים או שיוצרים מצג שווא של בריאות. לעמדתנו, יש להקים רשות מזון מרכזית שתהיה אחראית לכך שנראה על המדף מוצרי מזון שאפשר לסמוך על האמינות והבטיחות שלהם.
Tags: