לאחרונה אושרה תביעה נגד חברת אל על, לפיה המידע בדבר זכות הצרכן לבטל ולשנות את כרטיס הטיסה בעת רכישה באינטרנט ובטלפון נמסר באופן מסורבל שעלול להטעות את הצרכן. בנוסף, בהתאם לחוק, טרם ביצוע ההזמנה, על העסק לאפשר לצרכן לעיין בתנאי ההתקשרות ובמסמך מפורט הכולל את כל תנאי הביטול או השינוי של הכרטיסים.

לפרטים נוספים לחצו כאן.

Tags: