תחקיר "המקררים המתלקחים" של תכנית עושות חשבון מעלה סוגיה שנוגעת לכולנו ומהווה מחדל בטיחותי ממשי, וכל זאת בשל אינטרסים כלכליים. רונן רגב כביר, מנכ"ל אמון הציבור: "יש עשרות אלפי מקררים שהסיכון שלהם להתלקחות רק הולך וגדל. זו פצצה מתקתקת שחייבים לנטרל".
Tags: