אחרי שעסקנו רבות בנושא, אנחנו שמחים לבשר על יוזמה של הרשות למשפט, טכנולוגיה ומידע, לקידום הנחיה המעגנת את זכותו של הצרכן לקבל את המידע שאספה עליו החברה. או במילים פשוטות, במקרים של מחלוקת תינתן לצרכן האפשרות לשמוע את הקלטת השיחה בה נעשתה העסקה. 
 

Tags: