בדקנו באיזה אתרי מכר משקפים בצורה ברורה את מדיניות ביטולי העסקה, וכן מי עומד בדרישות החוק ומי מנסה לגבות מאתנו, הצרכנים, עוד כסף שלא כדין. אז לפני שאתם מבצעים את הרכישה הבאה שלכם - מומלץ להיכנס לדוח המלא ולראות את הממצאים.
 
 
Tags: