הגיעו אלינו תלונות של צרכנים רבים שקנו את המכשיר וגם אחרי שהחליפו להם את לוח האם - 
מה שאמור היה לפתור את התקלה, נותרו עם מכשיר בעייתי.

לפי תקנות אחריות ושירות, על העסק להחזיר את המכשיר למצב שבוא היה אלמלא התקלה.
במקרה ואכן כבר החליפו לוח אם ובעהי כה חמורה חזרה - על החברה להחליף את המכשיר
ולא להסתפק בתיקונים חוזרים שונים שאינם מביאים את הבעיה לפתרון מלא וסופי.

לכתבה במבט, ערוץ 1

Tags: