הוראות סימון טובין והוראות ספציפיות לכלי בית, כלי מיטה, מגבות וצבע

 

אופן הסימון

- סימון טובין ייעשה בהדפסה, בהטבעה, בחריטה או בכל דרך אחרת על הטובין או אריזתם למעט בכתב יד.

- אם לא ניתן לסמן על הטובין או על אריזתם, ייעשה הסימון על גבי תווית שתוצמד היטב לטובין או לאריזתם בהדבקה או בתפירה באופן שתמנע הסרתה בקלות.

- פרטי הסימון יהיו ברורים, קריאים ובני קיימא, באותיות לא קטנות ולא דחוסות, במקום הנראה לעין

- פרטי הסימון:

*   שם המצרך וכינויו המסחרי;

*   הסימן המסחרי הרשום אם ישנו כזה;

*   שם הדגם ומספר סידורי, אם ישנם;

*   היות המצרך מסוג ב' אם איכותו נמוכה מהרגיל או שהוא פגום;

 *  אם המצרך מוחדש - המלה "מוחדש" ותאריך החדשתו;

*   שם היצרן / יבואן ומענו

*   ארץ הייצור;

*   כמות המצרך (יחידות, אורך, שטח, נפח או משקל)

 

ההוראות המיוחדות לגבי כלי בית

 "כלי בית" – כלי המיועד להכיל מזון, משקה, חומרים לצרכני ניקוי וכד'.

בכלי בית יש לסמן בנוסף להוראות הכלליות:

 (1)  סוג החומר, כגון: קרמיקה, נירוסטה, אמייל;

(2)  מידות וקיבול בליטרים, למעט כלי בית שקיבולו אינו עולה על ½ ליטר;

(3)  כל תכונה בכלי הבית המחייבת שימוש או טיפול בדרך מיוחדת, כדי למנוע פגיעה למשתמש בו או לכלי הבית, תוך שימוש רגיל או טיפול רגיל;

(ג) בכלי בית שאינו עשוי מתכת יצוינו פרטים כמפורט להלן:

(1) בכלי בית מקרמיקה או מזכוכית שאין בהם פגם - המלים "סוג א'" ובלבד שלא יצויינו המלים "סוג א'" על

      צלחת מקרמיקה אם המרווח בין שפת הצלחת לבין המישור שעליו היא מונחת כשהיא הפוכה עולה בנקודה   

      כלשהי על 2% מקטרה החיצוני הגדול ביותר, או אם ההפרש בין קטרה החיצוני הגדול ביותר של הצלחת לבין   

      קטרה החיצוני הקטן ביותר עולה על 2% מארכם הממוצע של אותם שני הקטרים, או אם שטחה העליון של

      הצלחת אינו חלק, אינו מבריק או אינו נקי מבועות;

(2) בכלי בית שאין לציין בו המלים "סוג א'" כאמור בפסקת משנה (1) ובכלי בית שאינו עשוי מתכת ויש בו פגם כלשהו יצויינו המלים "סוג ב'" או "סוג ג'".

 

 

ההוראות המיוחדות לגבי כלי מיטה ומגבות

"כלי מיטה" שמיכה, כרית, מצעים וכד'

בכלי מיטה ומגבות יש לסמן בנוסף להוראות הכלליות:

-שם הסיב שממנו הם עשויים (הערה: לא יצוין מוצר כ כעשוי מאחד הסיבים, אם משקל הסיב באחוזים קטן מ-85%, ואם הם עשויים מתערובת של סיבים שונים, יצוינו שמות הסיבים ומשקלם באחוזים לפי סדר יורד)

- הוראות כביסה וניקוי והוראות גיהוץ, (

- אורך ורוחב בסנטימטרים.

 

הסימון יעשה על גבי תווית עשויה מבד התפורה או מחוברת דרך קבע עמידה בכביסה.

 

ההוראות המיוחדות לגבי צבעים

"צבע" – צבע מוכן לשימוש בצורה נוזלית או נוזלית למחצה לרבות צבע יסוד, צבע לשכבות ביניים, צבע גמר או לכה ולמעט צבעי דפוס

בצבע  יש לסמן בנוסף להוראות הכלליות:

- גוון הצבע מתואר במלים או במספר לפי לוח הגוונים של היצרן או על ידי צביעת מכסה המכל מבחוץ, כולו או מקצתו, בגוון הצבע הארוז בו

- סימן לזיהוי האצווה (batch) ממנו ניטל הצבע הארוז במכל

- השימוש לו מיועד הצבע, ואם הוא צבע גמר המיועד לשימוש בפנים הבנין בלבד, יצויינו גם המלים "צבע פנים".

Tags: