בעקבות תלונות שהתקבלו, אמון הציבור בדק את השימוש של חברות השיווק הישיר בפרקטיקות שיווק פסולות. הפרקטיקות הן:

(א) הפעלת אמצעי שיווק אגרסיביים בשיחות השיווק;

(ב) שימוש מטעה במונח "מתנה";

(ג) שליחת מוצרים לצרכן וחיובו בתשלום ללא בקשה מפורשת של הצרכן.

הממצאים מראים כי בכל החברות הפועלות בתחום ושנבדקו, נצפו פרקטיקות שיווק פסולות הדורשות חקירה מידית של הרשות לסחר הוגן והגנת הצרכן בחשד להטעיה בנסיבות חמורות וחשד לניצול מצוקה.

לדו"ח המלא 

קטגוריה: 
Tags: