עמידה בהנחיות גודל האותיות בפרסום, לפי תקנות חוק הגנת הצרכן, יכולה למנוע היטל של עד 22,000 ש"ח לתאגיד ו-7000 ש"ח לשאר. אם בכוונתכם להוציא פרסום שיווקי כגון מודעה בעיתון, פלייר או לערוך חוזה עם הצרכן, תזכרו שגם לגודל האותיות יש חשיבות רבה ולא רק לתוכן!

בחוזה, תקנון וכדומה, הגודל המזערי של האותיות (מבלבד האות "י" ) יהיה 2 מ"מ לפחות. בפרסומים (למשל עלונים וקטלוגים) גודל אותיות התנאים המגבילים את המודעה ("האותיות הקטנות"), יהיה 30% מגודל האותיות הגדולות ביותר, אך לא יותר מגודל האותיות המהוות את תוכן המידע (ובכל מקרה לא פחות מ-2 מ"מ).

לדוגמה:

 

עוד חשוב לשים לב:

·         האותיות לא תהיינה נטויות או מוצרות.

·         הכיתוב עצמו לא יהיה בניצב לתוכן החוזה או המידע,

          בהיפוך לו או באלכסון.

·         צבע הכתב יהיה מנוגד לרקע שעליו הוא כתוב.

·         הרווח בין השורות לא יקטן מגודל האות בשורה.

·         האותיות בשורות לא תיגענה אחת בשניה.

קטגוריה: 
Tags: