מבצע (בלשון החוק: "מכירה מיוחדת") הוא הצעה לרכישה מוצר או שירות אשר במסגרתו ניתנת הנחה על המחיר הרגיל של המוצר או הטבה אחרת.

משמעות של המבצע היא כי מדובר באירוע חריג, המוגבל בזמן. לכן, מבצע לא יכול לעלות על 35 יום. כאשר המבצע עולה על 35 יום, כבר לא מדובר ב"מבצע" אלא במחיר הרגיל של המוצר.

שאלה שבתי משפט מתעסקים בה לא מעט לאחרונה, עוסקת במהו המחיר הקודם של המוצר, היות שממחיר זה נגזרת ה"אטרקטיביות" של המבצע: "מבצע ממש ממש חם", אם בסופו של יום מדובר בהוזלה של שקלים בודדים, כנראה שלצרכן לא יהיה תמריץ לקנות את המוצר "רק היום". לכן, עסקים מתפתים להציג מחיר גבוה יותר על מנת להבליט את הכדאיות של העסקה כי "בעל הבית השתגע", אך פעולה זו עלולה ליפול בגדר "הטעיית הצרכן".

מחיר קודם, הוא המחיר האמיתי והאחרון של המוצר, קרי מחיר בו נמכר המוצר בפועל לפני היציאה למבצע. לא מחיר מחירון,  מחיר מומלץ, מחיר יבואן, מחיר אצל המתחרים וכד'.

כמה זמן מחיר זה (הקודם) חייב לתפקד?

בהתאם לסעיף 6(1) תקנות הגנת הצרכן (מכירות באשראי, מכירה מיוחדת ועסקה ברוכלות), התשמ"ג–1983, על המחיר הקודם להיות בתוקף 21 ימים רצופים לפחות לפני תחילת המכירה המיוחדת. אחרת, יציין העסק בהודעתו את התקופה שבה היה המחיר בתוקף. (יובהר כי בעניין זה, הרשות קבעה כי סעיף זה לא ניתן לאכיפה היות שהותקן בחוסר סמכות). 

בפסק דין שניתן לאחרונה, ת"צ 37456-06-13 סלע נ' רשת אפריל, אישר השופט את הסכם הפשרה אליו הגיעו הצדדים והטיל ביקורת על המחוקק לגבי מינימום הימים שהמחיר הקודם חייב להיות בתוקף:

"אשר-על-כן מן הראוי שהמחוקק הראשי ומחוקק המשנה יעמדו על היקפה הרחב של התופעה ויביאוה לידי פתרון. לכך תתרום הגדרה מדויקת, בצד ההגדרה הקיימת של 35 יום למכירה המיוחדת, של התקופה המינימלית שבה המוצר אמור להימכר במחיר הרגיל לפני תחילתה. כשתוגדר תיווצרנה בהירות ואחידות, ולא ניזקק עוד להפעיל כלים משפטיים כדי למלא את החסר."

במסגרת הסכם פשרה, המליץ השופט לצדדים, להאריך את תקופת המכירה במחיר הרגיל, לשבוע לפחות (קרי, שהמחיר הקודם יהיה בתוקף לפחות 7 ימים)

על כן, אמון הציבור קורא לעסקים לוודא שהמחיר שמוצג כמחיר קודם היה בתוקף לפחות 21 יום. אם המחיר היה בתוקף פחות מזמן זה, יש לציין את התקופה בה המחיר היה בתוקף, אך שתקופה זו לא תפחת מ-7 ימים. כל זאת נכון עד לקבלת הנחיות עדכניות וברורות מהרשות הגנת הצרכן ולסחר הוגן. 

Tags: