ב-1/1/15 נכנס לתוקף תיקון לחוק הגנת הצרכן תשמ"א-1981 המקנה לרשות להגנת הצרכן ולסחר הוגן סמכויות להטיל עיצום כספי על כל עסק שהפר את החוק.

עיצומים כספיים אלו מחולקים למספר סוגים בהתאם לחומרת ההפרה והנסיבות:

הפרה רגילה: רשאית הרשות להטיל עיצום כספי בסכום של 22,000 ש"ח לתאגיד, ואם העוסק אינו תאגיד – בסכום של 7,000 ש"ח  .

הפרה חמורה: רשאית הרשות להטיל עיצום כספי של 45,000 ש"ח לתאגיד, ואם העוסק אינו תאגיד- בסכום של 25,000 ש"ח.

על הפרה רגילה או חמורה בנסיבות מחמירות רשאית הרשות להטיל עיצום כספי ששיעורו פי אחד וחצי מסכום העיצום הכספי שניתן להטיל בשל אותה הפרה (רגילה או חמורה)

הפרה בנסיבות חמורות הינה הפרה הנוגעת למספר רב של צרכנים. הפרה שנעברה על ידי אותו עוסק ביותר מסניף אחד חזקה כי היא הפרה הנוגעת למספר רב של צרכנים.

על מה הוטל עיצום כספי ב-2016?

בהתאם לריכוז הליכי עיצום מנהלי​ המתפרסם על ידי הרשות להגנת הצרכן ןהמעדכן עד ל- 13.12.16​

ענף הנעלה :

ההפרה: היעדר הצגת מחיר

סעיף  17ב לחוק – הצגת מחיר

מס' עיצומים שהוטלו: 1

סכום העיצום: 3,500 ש"ח

 

ענף הלבשה ואופנה:

ההפרה: היעדר הצגת מחיר

סעיף  17ב לחוק – הצגת מחיר

מס' עיצומים שהוטלו: 3

סכום העיצום: בין  17,600 ש"ח ל- 143,200 ש"ח

 

ההפרה: אי השבת התמורה

סעיף  14ו לחוק - ביטול עסקה והחזר כספי

מס' עיצומים שהוטלו: 1

סכום העיצום: 5,600 ש"ח

 

 

ענף המזון

רשתות מזון קמעונאיות:

ההפרה: היעדר הצגת מחיר

סעיף  17ב לחוק – הצגת מחיר

מס' עיצומים שהוטלו: 2

סכום העיצום: בין 123,200 ש"ח לבין 140,800 ש"ח 

 

ההפרות : היעדר הצגת מחיר, העדר שלטי מוצרים מזון בפיקוח מחירים, הטעיה

סעיף  17ב לחוק – הצגת מחיר

 4(א)(3)חובת גילוי

 2  איסור הטעיה במחיר

מס' עיצומים שהוטלו: 2

סכום העיצום: בין 99,500 ש"ח לבין 309,500 ש"ח  

 

חנות מזון:

ההפרה: היעדר הצגת מחיר

סעיף  17ב לחוק – הצגת מחיר

מס' עיצומים שהוטלו:1

סכום העיצום: 5,600 ש"ח

 

ענף מטהרי מים:

ההפרות: הטעייה בתנאי ביטול, אי גילוי בעסקה מתמשכת, אי ביטול עסקת רוכלות, בעיות במתן אחריות

סעיף 2(א) לחוק  איסור הטעייה

13ג חובת גילוי בעסקת מתמשכת

14 (ב) עסקה רוכלות, 18א

 מס' עיצומים שהוטלו: 1

סכום העיצום: 74,313 ש"ח

 

ענף מוצרי בריאות (מכר מרחוק) :

ההפרה: הטעייה בעניין תועלת שניתן להפיק מהמוצר ובפרסום  

סעיף  2(א) (4) לחוק - איסור הטעייה

 מס' עיצומים שהוטלו: 1

סכום העיצום: בין 5,400 ש"ח לבין 1,296,000ש"ח

ענף שירותי ליהוק :

ההפרה: הטעייה בפרט מהותי בעסקה ובפרסום

סעיף 2(א) (4) איסור הטעייה

מס' עיצומים שהוטלו: 3

סכום העיצום: בין  432,000 ש"ח  לבין 792,000 ש"ח

 

ענף הנדל"ן:

ההפרה: הטעייה בפרסום

סעיף 2 לחוק - איסור הטעייה

 מס' עיצומים שהוטלו:1

סכום העיצום: 162,000 ש"ח

ענף חומרי בניין :

ההפרה: היעדר הצגת מחיר

סעיף  17ב לחוק – הצגת מחיר

מס' עיצומים שהוטלו: 15

סכום העיצום: בין 5,600 לבין 17,560 ש"ח

 

 ההפרה: היעדר הצגת מחיר, העידר ציון מינימום פרטים במלאי בפרסום מבצע, אי פרסום מחיר כולל.

סעיף  17ב – הצגת מחיר

15(ב1) מכירה מיוחדת

17ד – פרסום מחירי נכסים

 מס' עיצומים שהוטלו:1

סכום העיצום: 44,000 ש"ח

 

ההפרה: אי פרסום מחיר כולל.

 סעיף  17ד לחוק – פרסום מחירי נכסים

 מס' עיצומים שהוטלו: 1

סכום העיצום: 26,400 ש"ח

 

ענף מוצרי אומנות :

ההפרה: היעדר הצגת מחיר

סעיף 17ב לחוק – הצגת מחיר

 מס' עיצומים שהוטלו:2

סכום העיצום: 5,600 ש"ח

 

 

 

 

Tags: