החופשה המיוחלת הגיעה, המזוודות ארוזות ואז הטיסה מתעכבת או אפילו מבוטלת.
מה מגיע לכם? ומה זה בדיוק טיסה שבוטלה? 

1. מהי טיסה שבוטלה?

טיסה שבוטלה היא טיסה מישראל או אליה, שלא התקיימה כלל או טיסה שהמריאה באיחור של 8 שעות לפחות.

2. מה מגיע לנוסעים שטיסתם בוטלה לפי "חוק טיבי"?

א. שירותי סיוע:

·  מזון ומשקאות בהתאם לזמן ההמתנה

·  שירותי לינה - אירוח בבית מלון אם נדרשת שהייה של לילה אחד או יותר, או אם נדרשת שהייה ארוכה מהשהייה שתכנן הנוסע

·  שירותי הסעה בין שדה התעופה לבית המלון

·  שירותי תקשורת - שתי שיחות טלפון, וכן משלוח הודעה באמצעות פקסימיליה או דואר אלקטרוני לפי בחירת הנוסע

ב. הנוסע יכול לבחור בין האפשרות - או לקבל החזר כספי עבור הטיסה או לקבל כרטיס לטיסה חלופית

ג. בנוסף לכל האמור לעיל, קיימת חובת לפצות את הנוסע בפיצוי כספי*

* פיצוי כספי - בהתאם למרחק היעד:

מרחק הטיסה

סכום הפיצוי

עד 2000 ק"מ

1290 ש"ח

עד 4500 ק"מ

2060 ש"ח

מעל 4500 ק"מ

3080 שח

 

3. מתי חברת התעופה תהיה פטורה משתלום פיצוי כספי לפי חוק טיבי?

החברה לא תהיה חייבת בפיצוי כספי  במקרים הבאים –

(1)   הטיסה בוטלה בשל נסיבות מיוחדות שלא היו בשליטת החברה, וגם אם היה עושה כל שביכולתה – לא היתה יכול למנוע את ביטול הטיסה (מה שאנו מכנים "כח עליון")

(2)   הטיסה בוטלה בשל שביתה או השבתה מוגנות

(3)   הטיסה בוטלה כדי להימנע מחילול שבת או חג

 ** במקרים של תקלה במטוס לעיתים הפסיקה התייחסה אליהם כ"כח עליון" שמחריג את זכות הפיצוי ולעיתים לא. לעמדת אמון הציבור – החלטה באופן גורף שתקלה היא כח עליון אינה עולה בקנה אחד עם רוח החוק וכן מסירה במידת מה אחריות מחברות התעופה, אשר הן אלו שצריכות לדאוג לתחזוקה השוטפת של המטוסים.

בנוסף:

* הפחתת מחצית מסכום הפיצוי במקרה שהנוסע הסכים לקבל כרטיס חלופי, אם האיחור במועד הנחיתה ביעד הסופי של הנוסע לעומת המועד המקורי לנחיתה באותו יעד הוא כמפורט להלן:

(1)   עד שעתיים – אם הטיסה היא במרחק שאינו עולה על 2,000 ק"מ

(2)   עד שלוש שעות – אם הטיסה היא במרחק שאינו עולה על 4,500 ק"מ

(3)   עד ארבע שעות – אם הטיסה היא במרחק העולה על 4,500 ק"מ

*  נוסע לא יהיה זכאי לפיצוי כספי כלל, אם הודעה על ביטול הטיסה מספיק זמן מראש –

(1)   14 ימים לפחות לפני מועד הטיסה הנקוב בכרטיס הטיסה

(2)   בין שבעה ל-14 ימים לפני מועד הטיסה הנקוב בכרטיס הטיסה,והוצעה לו טיסה חלופית שמועד המראתה הוא לכל היותר שעתיים לפני מועד הטיסה הנקוב בכרטיס הטיסה המקורי, ומועד נחיתתה ביעד הסופי הוא לא יאוחר מארבע שעות לאחר המועד המקורי לנחיתה באותו יעד;

(3)   פחות משבעה ימים לפני מועד הטיסה הנקוב בכרטיס הטיסה, והוצעה לו טיסה חלופית שמועד המראתה הוא לכל היותר שעה לפני מועד הטיסה הנקוב בכרטיס הטיסה המקורי, ומועד נחיתתה ביעד הסופי הוא לא יאוחר משעתיים מהמועד המקורי לנחיתה באותו יעד.

4. מה מגיע לנוסעים שטיסתם איחרה לפי "חוק טיבי"?

עד שעתיים – אין הטבות שהצרכן זכאי לקבל במקרה של איחור שנמשך עד שעתיים

בין שעתיים לחמש שעות - שירותי סיוע (שהם: מזון ומשקאות, לינת לילה, הסעה במידת הצורך ושירותי תקשורת)

בין חמש לשמונה שעות - שירותי סיוע + האפשרות לבחור האם הוא מעוניין בטיסה חלופית או בהחזר כספי עבור הטיסה

מעל 8 שעות - שירותי סיוע + יכולת לבחור בין טיסה חלופית להחזר כספי + פיצוי כספי (אם לא מדובר במקרה שאינו מזכה בפיצוי, כמפורט לעיל)

קטגוריה: 
Tags: