בדיקת אמון הציבור: 

ענף משווקי מכשירי חשמל ואלקטרוניקה–

חובות לטיפול סביבתי בציוד חשמלי ואלקטרוני המוטלות על משווקים (מכר מרחוק ופרונטלי

 

 

מה בדקנו?

·        אמון הציבור בדק האם משווקים (אתרי מכר וחנויות פרונטליות) בענף, מאפשרים לצרכנים לממש את זכותם לפינוי\מסירה חינם של מוצר חשמלי ישן במעמד ההספקה של מוצר חדש, מאותו סוג, בהתאם לתנאים הקבועים בחוק.

·        כמו כן, בדקנו האם נמסר מידע בנושא לצרכנים, באתרי המכר השונים שנדגמו.

למה בדקנו ?

·        פסולת אלקטרונית מכילה מרכיבים מזהמים רבים (כגון: מעכבי בעירה, מתכות כבדות, פלסטיק ועוד). פירוק וטיפול לא מוסדר של פסולת זו, מגביר את ההשפעות השליליות הסביבתיות של ציוד אלקטרוני וכן את הפגיעה של העוסקים בכך.

·        טיפול סביבתי בפסולת זו, יכול לצמצם משמעותית את כמות הפסולת האלקטרונית והשפעותיה השליליות על הסביבה, בין היתר, בכך שיעודד שימוש חוזר בציוד אלקטרוני, וימנע הטמנה של מרכיבים שעלולים לזהם את האדמה ומי התהום.

·        על פי המצב בשטח, נראה כי החוק לא מיושם, בעיקר על ידי חלק משמעותי מאתרי המכר באינטרנט (ובשיעור נמוך יותר גם בחנויות פרונטליות)  ולא נאכף באופן מספק ע"י המשרד לאיכות הסביבה. חשוב לציין כי מניתוח התלונות בנושא עולה גם חוסר מודעות של הצרכנים לזכאותם לפינוי חינם של המוצרים.

המצב הראוי – עמדת אמון הציבור

·        על עסקים להציג בפני הצרכנים, באופן בולט ונגיש, את זכותם לפינוי פסולת אלקטרונית, ולאפשר להם לממש אותה הן במכר פרונטלי והן במכר מקוון.

·        על הממונה לעניין טיפול בציוד סביבתי לקבוע נהלים מקיפים וישימים, לאופן הביצוע בפועל של זכות זו וכן לדאוג לאכיפה בנושא, בהתאם לכלים אשר ניתנו לו במסגרת החוק.

 

 

מה מצאנו?

בחנו 21 חנויות - 6 מתוכן סירבו לפנות את המכשיר הישן

בחנו 10 אתרי מכר - 4 מתוכן סירבו לפנות את המכשיר

 

 

האם עסקים מציגים לצרכנים את זכותם לפינוי פסולת אלקטרונית במכר מרחוק ?

מתוך עשר אתרי המכר שדגמנו - שלוש הציגו את המידע לצרכן, לעומת שבע שלא עשו זאת

                          

הנזק לצרכנים מהמצב הקיים

·        במצב הדברים הנוכחי, בהעדר מודעות לחוק בנושא זה אצל ציבור הצרכנים הישראלי, ובהעדר אכיפה של החוק מצד המשרד להגנת הסביבה, מיושם החוק בהיקפים נמוכים מאד באופן המחטיא את מטרתו המקורית.

·        העדר המודעות והאכיפה ויישום החוק בהיקפים נמוכים הופך את החוק ל"אות מתה" והנזקים לסביבה הנגרמים כתוצאה מפסולת אלקטרונית ממשיכים להצטבר ללא הפרעה.

·        במקרים מסוימים העדר המודעות והאכיפה מביאים למצב אבסורד בו צרכנים המבקשים פינוי של הפסולת האלקטרונית שלהם, נאלצים לשלם תמורתה, ללא כל הצדקה.

 

ריכוז הממצאים בכל העסקים שנבדקו

מכר פרונטלי (בדיקה טלפונית) :

 

סניפים המאפשרים מסירת פסולת אלקטרונית

טרקלין חשמל סניף צפת*

סלטק*

סמגל

עזורי*

א.ל.מ סניף עפולה

א.ל.מ סניף חוצות המפרץ

מחסני חשמל סניף בית שמש

מחסני חשמל סניף ב"ש

שקם אלקטריק סניף ראשל"צ

שקם אלקטריק סניף מודיעין

שקם אלקטריק סניף קריית עקרון

אבי סופר סניף רמת השרון

אבי סופר סניף נצרת עלית

מיני זול (סוויץ')

גלי קור חולון

סניפים שלא מאפשרים מסירת פסולת אלקטרונית 

טרקלין חשמל סניף ביג פוריה*

KSP סניף נתניה

KSP סניף אילת

KSP סניף נשר

חשמל נטו סניף רעננה

המאיר

 

 

מכר מרחוק (בדיקה טלפונית) :

 

אתרים המאפשרים מסירת פסולת אלקטרונית בעת הזמנה

מחסני חשמל

שקם אלקטריק

סלטק*

סמגל (בכפוף לתנאים שקבעה החברה)

עזורי* (בנוסף, בעקבות בקרה זו, מציינים כעת במסמך ההזמנה שמקבל הלקוח את אפשרותו למימוש זכות הפינוי)

אבי סופר

 

 

 

אתרים שלא מאפשרים פינוי פסולת אלקטרונית בעת ההזמנה

טרקלין חשמל- אתר מכר*

KSP אתר מכר

Homlet

חשמל נטו – אתר (ואף מצויין באתר כי ההובלה לא כוללת פינוי מוצר ישן)

 

 

הנזק לעסקים מהמצב הקיים

·        בהתאם להוראות החוק לטיפול בפסולת אלקטרונית, אי קיום החובות בדבר אפשרות מסירת פסולת אלקטרונית, עולה בגדר עבירה פלילית, נושאת קנסות ו\או עונשי מאסר. בנוסף אף נקבעה אחריות נושא משרה בתאגיד לפקח ולעשות כל שניתן על מנת למנוע את ביצוע העבירות הנ"ל.

·        עסקים שלא מאפשרים לצרכנים לממש את זכותם למסור מוצר חשמלי ישן כנגד קניה של מוצר חשמלי מאותו סוג, העומד בהגדרות החוק, או דורשים תשלום כנגד מימוש זכות זו, חשופים לסיכונים רבים, כלכליים ותדמיתיים ובינהם תביעות צרכנים, תובענות ייצוגיות ועיצומים כספיים.

·        בגין הפרת החובות הבאות, רשאי המשרד להגנת הסביבה להטיל עיצומים כספיים :

1.      בגין הפרת החובה להציג מידע בדבר האפשרות לפינוי פסולת אלקטרונית – 20,000 ₪.

2.      בגין הפרת חובות הרישום או אי קבלת פסולת אלקטרונית – 75,000 ₪.

3.      בגין הפרת החובה לאחסן פסולת אלקטרונית – 300,000 ₪

4.      כפל הסכומים הנ"ל ככל שמדובר בתאגיד.

 

טיפים לצרכנים

·        החוק לטיפול בפסולת אלקטרונית, מאפשר לצרכנים להחזיר מוצרים חשמליים ישנים, בעת רכישת מוצרים חדשים, מאותו סוג, ללא עלות. (אין חובה לדגם או יצרן זהה).

·        בררו טרם הרכישה, האם המוצר החשמלי שרכשתם, נכלל ברשימת המוצרים אשר מותר ע"פ חוק, למסור למשווק כפסולת אלקטרונית במעמד הקניה.

·        עמדו על זכותכם להחזרת מוצרים חשמליים, בעת ביצוע רכישת מוצרים אלו, בין אם בעת קנייה באתרים מקוונים ובין אם בקנייה בחנויות פרונטליות, לצערנו, לעיתים, גם אם מדיניות העסק מכירה בזכות זו, לא תמיד כלל הנציגים מודעים אליה ועל כן עלולים שלא לאפשר את מימושה.

·        מימוש זכות זו על ידכם, בעלת השפעה סביבתית משמעותית ולכן חשוב כי תקחו חלק פעיל במניעת נזק לסביבה ולאלו החיים בה.

קריאה לרגולטור

·        מבדיקתנו עולה כי יישום החובות המוטלת על המשווקים, מכוח החוק לטיפול בפסולת אלקטרונית, לוקה בחסר, בלשון המעטה.

·        מטרת החוק לטיפול בפסולת אלקטרונית הינה "לקבוע הסדרים לעניין טיפול סביבתי בציוד חשמלי ואלקטרוני ובסוללות ובמצברים, בין השאר באמצעות הטלת אחריות על משווקים של ציוד וסוללות לקבל מקונים פסולת ציוד וסוללות מהמגזר הביתי...". על אף העובדה כי החוק נכנס לתוקף לפני למעלה משנתיים, טרם נקבעו תקנות והסדרים ברורים כלשהם בנושא איסוף בפועל של מוצרים מצרכנים. בנוסף נראה כי מנגנוני האכיפה אינם מייצרים את ההרתעה המתבקשת.

 

נספח א'

מתודולוגיה – איך בדקנו ?

1.      פניות טלפוניות לחנויות פרונטליות

2.      בדיקה באתרי מכר בעת הזמנת מוצר חשמלי ופנייה טלפונית לאתרי המכר בהם לא נמצא כל מידע בנושא.

המסגרת הנורמטיבית

1.      ביום 1 במרץ 2014 נכנס לתוקפו החוק לטיפול סביבתי בציוד חשמלי ואלקטרוני ובסוללות, התשע"ב- 2012 (להלן: "חוק לטיפול בפסולת אלקטרונית").

2.      במסגרת החובות המוטלות על משווקים, מכוח חוק זה, על משווקים (חנויות)להציג במקום עסקם (בין אם באתר מקוון ובין אם במכירה פרונטלית), את זכות הצרכנים לפינוי מכשיר חשמלי מאותו סוג, במעמד המכירה או האספקה של מוצר חדש, ולאפשר לצרכן למסוראת המוצר הישן, ללא דרישת תשלום כנגד. (כמו כן, על משווק המוכר סוללות לאפשר לצרכנים פינוי סוללות ללא מגבלת קנייה קודמת).

 

ריכוז ממצאים

 

שם העסק

הצגת האפשרות לפינוי באתר המכר

בדיקה טלפונית האם מאפשר מסירה בסניף

בדיקה טלפונית האם מאפשר מסירה בקניה במכר מרחוק

 

טרקלין חשמל - אתר

אין מידע

----------

לא

 

טרקלין חשמל – סניף ביג פוריה*

________

ניתן

______

 

טרקלין חשמל – סניף צפת*

________

לא ניתן

______

 

סל טק*

אין מידע

כן

כן

 

סמגל

מידע קיים בדף המוצר (בכפוף לתנאים שקבעה החברה)

כן

כן

 

עזורי*

אין מידע

כן

כן

 

א.ל.מ סניף עפולה

_______

כן

______

 

א.ל.מ סניף חוצות המפרץ

_______

כן

______

 

מחסני חשמל אתר

מידע לא קיים בדף המוצר. קיים בתקנון.

-------

כן

 

מחסני חשמל סניף בית שמש

--------

כן

--------

 

מחסני חשמל סניף ב"ש

--------

כן

--------

 

שקם אלקטריק אתר

מידע לא קיים בדף המוצר. קיים בתקנון.

------

כן

 

שקם אלקטריק סניף ראשל"צ

--------

כן

--------

 

שקם אלקטריק סניף מודיעין

--------

כן

--------

 

שקם אלקטריק סניף קריית עקרון

--------

כן

--------

 

אבי סופר אתר

מידע מופיע בתקנון (לא בדף המוצר)

כן

כן

 

אבי סופר סניף רמת השרון

______

כן

_____

 

אבי סופר סניף נצרת עילית

______

כן

_____

 

Ksp אתר

אין מידע

--------

לא ניתן

 

Ksp סניף אילת

_______

לא ניתן (שיחה טלפונית

__-___

 

Ksp סניף נתניה

_______

לא ניתן (שיחה טלפונית

______

 

Ksp סניף נשר

_______

לא ניתן (שיחה טלפונית

______

 

homelet

אין מידע

_________

לא ניתן

 

חשמל נטו - אתר

נרשם כי ההובלה לא כוללת פינוי מוצר ישן

-------------

לא ניתן

 

חשמל נטו סניף רעננה

______

לא ניתן

______

 

המאיר

______

לא ניתן

______

 

מיני זול (סוויץ')

______

כן

______

 

גלי קור חולון

______

כן

______

 

נספח ב'

עיקרי תגובות העסקים

עזורי :

החברה מאפשרת ללקוחות פינוי מוצרים ישנים ללא עלות, בהתאם לחוק, בנוסף יישמנו את המלצת ארגון אמון הציבור ולאחר שהלקוח מבצע הזמנה הוא מקבל למייל מסמך הזמנה שבו מצויינת זכותו לפינוי מוצר ישן.

המאיר מוצרי חשמל :

"אצלנו כל כל לקוח שמבקש למסור את המוצר הישן שלו נענה בחיוב".

גלי קור :

"על פי ההנחיות והנהלים אנו מאפשרים החזרת מוצרים ע"פ חוק

וגם מפנים מבתי לקוחות על חשבוננו."

שקם אלקטריק :

"אנו שמחים לשמוע על ממצאי הבדיקה.

אנו מקפידים לפעול בכל סניפי הרשת בהתאם לחוק פינוי פסולת אלקטרונית ומבצעים מעקב פנימי שלנו על מנת לוודא שאין כל בעיה."

טרקלין חשמל:

"חברת טרקלין חשמל מקיימת את חוק טיפול סביבתי בציוד חשמלי ואלקטרוני, ממועד העברת החוק...עובדי החברה תודרכו בהתאם לחוק והחוק נמצא בנהלי החברה. כל ספקי החברה מחויבים לקיים את החוק...קיבלנו את מכתבכם ודאגנו להבליט את החוק באתר החברה. כל לקוח שביקש פינוי מוצר ישן קיבל ללא עלות."

 

 

קטגוריה: 
Tags: