הגז הביתי הינו אחד המצרכים הבסיסיים ביותר עבור הציבור אך דו''ח ארגון אמון הציבור מעלה כי הענף רווי כשלים וליקויים – מרמת התחרות, דרך אפליה חמורה בתעריפים ועד ליקויים בטיפול בדליפות גז.

גז ביתי (גפ''מ – גז פחמימני מעובה) מהווה מצרך בסיסי הנמצא כמעט בכל בית, ומשמש לרוב לבישול אך גם כאמצעי הסקה וחימום מים. על אף היותו מצרך בסיסי, דו''ח מקיף שערך ארגון אמון הציבור המתייחס לשנים 2012-2013 חושף ליקויים וכשלים חמורים בענף הפוגעים באופן ישיר בציבור, ליקויים שמרביתם נובעים מהיעדר פיקוח ואכיפה אפקטיביים. 

בדיקת ארגון אמון הציבור מעלה כי ענף הגז סובל מהיעדר תחרות וריכוזיות גבוהה, כשכ-90% מהשוק נמצא בידי 4 חברות (פזגז, אמישראגז, דור גז וסופר גז. שאר השוק מתחלק בין 28 חברות קטנות). ממצאי הדו''ח מצביעים כי היעדר אכיפה ורגולציה מאפשרים לחברות התנהלות בעייתית המאופיינת בהיעדר שקיפות, אפליית מחירים (לעיתים אף בקרב צרכנים באותו בניין), העלאת מחירים ללא יידוע הצרכנים, הערמת קשיים בהתנתקות, גביית תשלום עודף עבור שירותים נלווים הכלולים במחיר הגז מלכתחילה (בדיקת מתקני גז, הובלת מיכלים, החלפת צינוריות וכד'), קושי ממשי בקבלת מענה במקרים של חשש לדליפה והתנערות חברות הגז מחובתם לעמוד בדרישת ''חוק הטכנאים'', תיקון שחברות הגז החליטו על דעת עצמן כי הוא אינו חל עליהן.

עוד עולה בדו''ח כי מניתוח התלונות המגיעות למוקד ארגון אמון הציבור עולה כי דפוס הליקוי הבולט בענף הגז הינו חיוב לא מוצדק, העולה בלמעלה מ 35% מהתלונות. למעלה מ 30% מהתלונות מלינות על שירות לקוחות לקוי, ב-23% מהתלונות מלינים צרכנים על בעיות עם טכנאים. דפוסי ליקוי חמורים נוספים העולים הינם ניתוק מאספקה ללא התראה (6%) והערמת קשיים בהחלפת ספק גז (2%).

לעמדת ארגון אמון הציבור יש לפעול בדחיפות לשינויים מהותיים בענף, בפרט בכל הקשור לריכוזיות הפוגעת באופן ברור בציבור ומעלה חשש כבד כי חוק משק הגז אינו מיושם כנדרש. גלית אבישי, מנכ''לית ארגון אמון הציבור ''יש להחיל על הענף כולו חובה לפרסום מחירים באופן נגיש וזמין על מנת לאפשר השוואת מחירים אמיתית. לא סביר שבמוצר כה בסיסי ידרשו הצרכנים להשקיע מאמץ רב עלה מנת לערוך השוואת מחירים בסיסית.'' עוד מוסיפה אבישי כי ''מאחר ומחירי הגז שמשלמות החברות אינו קבוע, קיים גם צורך בהסדרת רציפות המחירים: כיום צרכנים אינם יודעים לצפות כמה ידרשו לשלם מאחר והחברות רשאיות לשנות את התעריף ללא התראה מוקדמת. יש לפרק את המחיר לצרכן ל''רכיב משתנה'' ו''רכיב קבוע''. כך החברות יוכלו לשנות חלק מהמחיר בהתאם לשינוי במחירי הגז בעוד את הרכיב הקבוע לא יוכלו החברות לשנות ללא הודעה מוקדמת.''

דו"ח הגז - גלובס

גלית אבישי על דו"ח גז - תוכנית חיסכון, ערוץ 2

Tags: