הטיסה המריאה באיחור או בוטלה? ייתכן כי הינכם זכאים להטבות או פיצוי כספי.

ביום 16/8/12 ייכנס לתוקף חוק חדש שמטרתו להסדיר פיצוי וסיוע לנוסעים שרכשו כרטיס טיסה ולא עלו לטיסה במועד שהוזמן מראש בשל נסיבות שאינן תלויות בהם. החוק מקנה הטבות לנוסע שלגביו מתקיימת אחת מחמש עילות:
1. טיסה שהמריאה באיחור
2. טיסה שבוטלה
3. טיסה שמועדה הוקדם
4. סירוב להטיס נוסע (כגון במקרה של רישום יתר overbooking)
5. שינוי בתנאי כרטיס הטיסה

ההטבות כוללות, בין היתר, שירותי סיוע של מזון ומשקאות בהתאם לזמן ההמתנה, אירוח בבית מלון אם נדרשת שהייה של לילה, שירותי הסעה לבית המלון ושירותי תקשורת. החוק כולל גם השבת תמורה עבור טיסה שבוטלה ופיצוי כספי שייקבע בהתאם ליעד שלה. נוסע שלא יקבל זכויותיו לפי החוק, יוכל לתבוע ממפעיל הטיסה או המארגן פיצויים לדוגמה של עד עשרת אלפים שקל.

Tags: