לקראת עונת החופשות: בדיקת ארגון אמון הציבור מראה כי החל משנת 1992 אף גורם רשמי בישראל אינו מפקח על דירוג המלונות.

שיטת דירוג בתי מלון על פי כוכבים נהוגה במרבית המדינות בעולם ומהווה שפה בינלאומית לזיהוי איכות המלון והסטנדרט שלו - טיב המלון, סוגי המתקנים ורמתם, שירותים שהמלון מציע, איכות המזון וכדומה.

בישראל כיום לא קיים אף גורם רשמי המפקח, מדרג או קובע את משמעותם של הכוכבים ובאיזה סטנדרט על המלונות לעמוד בהתאם לדירוג שאימצו לעצמם. בשנת 1992 ביטל משרד התיירות את שיטת דירוג בתי המלון לפי כוכבים ואסר את השימוש בהם. בשנת 2001 הפכה ההחלטה לתקנות קבועות לפיהן בתי מלון רשאים לפרסם מידע על המלון, מתקניו ושירותיו, אך נאסר השימוש בכוכבים או בכל סימן דומה. הלכה למעשה: משנת 1992 אף גורם לא דירג, פיקח או קבע סטנדרטים לדירוג בתי מלון בישראל. ובכך, החל משנת 2001 הפך השימוש בשיטה זו לעבירה פלילית – אך בתי המלון וסוכני הנסיעות מתעלמים מהאיסור.

בעקבות הממצאים פנה ארגון אמון הציבור הן לבתי המלון והן לאתרי המכר. בתי המלון הטילו את האחריות על אתרי המכר, ומנגד, אתרי המכר טענו כי הם מציינים דירוג כוכבים על סמך מידע שנמסר מבתי המלון עצמם. חשוב להדגיש כי בשורה התחתונה מדובר בפגיעה בצרכן ובעבירה פלילית ששני הצדדים מעורבים בה: האתרים שעושים שימוש בכוכבים ובתי המלון שאינם מונעים את השימוש בדירוג זה. ללא סטנדרט מחייב ובמציאות בה כל מלון רשאי לקבוע את רמתו על סמך דעתו – מדובר בהטעייה חמורה ופגיעה בצרכנים.

ברוב המדינות בהם נהוגה שיטת דירוג המלונות בכוכבים מתבצע הפיקוח והדירוכ בידי גוף ממשלתי. משרד התיירות זנח את דירוג המלונות לפני למעלה משני עשורים --- בתקווה שהשוק יצמיח מנגנוני דירוג מבוקרים חלופיים – בחלוף 20 שנה לא נראה כי עומד להיכנס מנגנון פיקוח והציבור – תיירים מישראל ומחו''ל - מוטעים מידי יום. ארגון אמון הציבור קורא למשרד התיירות לפעול להסדרת הנושא, ולקבוע סטנדרטים ברורים לשוק השרוי בצמא אמיתי לפיקוח.

גלית אבישי בפינה ''מותר להגזים קצת – אבל אסור לשקר'', ''תוכנית חסכון'', ערוץ 2

פניית ארגון אמון הציבור לשר התיירות, מר סטס מיסז'ניקוב

פניית ארגון אמון הציבור למנכ"ל התאחדות המלונות, מר שמואל צוראל

Tags: