בעקבות פרסום מסקנות ועדת קדמי לבחינת התחרותיות בענף המזון בישראל, ארגון אמון הציבור, ישראל יקרה לנו והסתדרות הגימלאים פנו השבוע למנכ''ל משרד התמ''ת שרון קדמי: הדו''ח מעלה המלצות חשובות, אך גם לא מעט בעיות.

המחאה החברתית שפרצה בקיץ 2011 הובילה את ממשלת ישראל להקים ועדה מיוחדת ברשות מנכ''ל משרד התמ''ת, מר שרון קדמי, במטרה לבחון את התחרותיות בענף המזון בישראל. השבוע סוף סוף פורסמו המלצותיה.
בעקבות בחינת ההמלצות פנו ארגון אמון הציבור, ישראל יקרה לנו והסתדרות הגימלאים למר קדמי, בבקשה לקבלת הסברים. בפנייה מסבירים הארגונים החברתיים כי לצד המלצות חיוניות, עולות בעיות עקרוניות בחלק מהמלצות הועדה. יחד עם זאת, הבעיה המרכזית העולה מקריאת הדו''ח הינה מטרידה אף יותר: ועדת קדמי התכנסה לפני כשנה, בקיץ 2011. במסגרת פעילות הועדה התקיימו 30 מפגשים, נערכו התייעצויות רבות עם גורמים מקצועים ובדיקות מקיפות, אך על אף הציפיות הגדולות מהועדה, בתום תהליך ארוך המלצותיה לוקות בחסר בצד היישומי: הועדה נמנעה ממתן תשובות מהותיות. כך לדוגמא, הדו''ח אינו כולל לוחות זמנים לביצוע ההמלצות, מדדים ברורים למדידת הצלחת ההמלצות, הסמכת גורמים לביצוע וקביעת גורם מפקח.

ארגון אמון הציבור, ישראל יקרה לנו והסתדרות הגימלאים ממתינים בשלב זה לתגובת מר קדמי על ההשגות. נמשיך לעדכן בהתפתחויות.

פניית ארגון אמון הציבור, ישראל יקרה לנו והסתדרות הגימלאים למר שרון קדמי בעקבות פרסום המלצות הועדה

Tags: