קריסתן של מספר חברות ריהוט בתקופה האחרונה, ביניהן קיקה, חמישה נגרים, מטבחי DO IT ועוד, מציפה את הכשלים והליקויים המאפיינים ענף זה.

ענף הריהוט הינו אחד הענפים המורכבים והבעייתים בשוק הישראלי. בצל חוסר היציבות הכלכלית המאפיינת את השוק הישראלי, ענף הריהוט מועד לבעיות חמורות בשל אופיו היחודי, המתאפיין בעסקאות גדולות בהן התשלום מתבצע לרוב זמן רב לפני שהמוצר עצמו מסופק לצרכן. עובדה זו מקשה על צרכנים רבים לקבל את כספם במקרים בהם העסק אינו יכול לעמוד בהתחייבויותיו ונאלץ לסגור את פעילותו.

דרישת העסקים לקבלת מרבית התשלום מראש לצד היעדר רגולציה המסדירה שיטת תשלום שתהלום את הענף, מותירה צרכנים ללא תמורה וללא פיצוי. ארגון אמון הציבור עוקב בדריכות אחר הענף ואף התריע בעבר כי סגירת פעילות, פשיטות רגל וקושי בקבלת החזרים ו/או מוצרים הינן בעיות בולטות בענף. לאור זאת, ממליץ הארגון לצרכנים לנהוג במשנה זהירות ולדרוש מבית העסק לבצע את התשלום במספר פעימות, כשבמעמד הרכישה ישלם הצרכן עד 15% מסך הרכישה ובמעמד קבלת הסחורה תועבר היתרה.

דו"ח ענף הריהוט של ארגון אמון הציבור
דה מרקר
Ynet
גלובס

Tags: