משרד התקשורת הודיע כי החל מ 1.4.2012 יבוטלו קנסות היציאה בענף הסלולר למצטרפים חדשים ולמנויים שהצטרפו לשירות לאחר 1.11.2011.

משרד התקשורת יצא אתמול (2.4.2012) בהודעה לפיה החל מה 1.4.2012 יבוטלו קנסות היציאה בענף הסלולר. תחום הסלולר סובל מבעיות רבות ובשנים האחרונות פועל משרד התקשורת רבות על מנת לשפר את מעמדם של צרכנים מול החברות, ובכלל זה גם לאפשר לצרכנים לבחור את חברת הסלולר והתוכנית המתאימה להם ביותר מבלי שיהיו כבולים לחברות. ביטול קנסות היציאה הינו צעד נוסף חשוב עבור ציבור הצרכנים ומשמעותו היא כי צרכנים יוכלו לבחור את נותן השירות האופטימלי עבורם.

חשוב לשים לב כי ההוראה החדשה אינה מבטלת את קנסות היציאה בענף באופן גורף וחלות רק על מנויים חדשים ומנויים קיימים שהצטרפו לשירות לאחר ה 1.11.2011. לגבי לקוחות ותיקים יותר, חלות ההוראות בדבר קנסות יציאה מופחתים, כשגובה הקנס מחושב לפי 8% מגובה החשבונית הממוצעת כפול מספר החודשים שנותרו להתחייבות.

עם כניסתם של שחקנים חדשים לענף הסלולר פרסם ארגון אמון הציבור דו''ח דירוג מקיף על ענף הסלולר הבוחן את כל הכשלים והבעיות בענף. ארגון אמון הציבור ימשיך לעקוב אחר התנהלות החברות הותיקות והחדשות ולפעול לקידום תחרות בשוק שתטיב עם הצרכנים.


הודעת משרד התקשורת

דו"ח דירוג ענף הסלולר

Tags: