ארגון אמון הציבור: החלטת ועדת הכלכלה בדבר סימון מוצרי מזון בפיקוח עושה שירות חשוב לציבור הצרכנים.

בדיון שנערך בועדת הכלכלה של הכנסת ב 26.3.2012, בחרו יו''ר הועדה ח''כ כרמל שאמה-הכהן וחברי הועדה לאמץ את הצעתו של ח''כ רוברט טיבייב בדבר החשיבות שבסימון מוצרים בפיקוח על גבי המוצרים עצמם.

בטיוטה שהוגשה לועדה מטעם משרד התמ''ת ביקש המשרד לסמן מוצרי מזון בפיקוח על ידי הצבת שילוט לצד המוצרים, אך בעקבות לחץ חברי הועדה וח''כ רוברט טיבייב לקבל את הצעת ארגון אמון הציבור וארגונים נוספים, בסופו של דבר החליטה הועדה לעשות שינוי מהותי ולהכניס לתקנות את חובת הסימון על גבי המוצרים עצמם. עוד קבעה הועדה כי על גבי המוצרים יצוין כי מחירם נמצא בפיקוח ממשלתי, וכי גודל האותיות יהיה בגודל 12 לפחות.

סמנכ''ל המחקר בארגון אמון הציבור, מר רונן רגב-כביר שלקח חלק בדיון, מוסיף כי מדובר בצעד חשוב ביותר וכי ועדת הכלכלה בחרה לדאוג לאינטרס הציבורי. חשיבות סימונם של מוצרי מזון בפיקוח גדולה: כפי שצוין בפניית הארגון ליו''ר הועדה ולשר התמ''ת – הבעיות המרכזיות בתחום הינן מודעות נמוכה, דמיון חזותי גדול בין מוצרים בפיקוח למתחרים שמחירם אינו מפוקח והיעדר מלאי סביר של המוצרים ברשתות השיווק. גם סקר שהזמין משרד התמ''ת העלה כי הבעיה המרכזית הינה מודעות נמוכה למוצרים ולמחירם. כך נוצר מצב בו הפיקוח אינו משרת את הציבור – כי הוא כלל לא מודע לו.

ארגון אמון הציבור מברך את יו''ר הועדה ואת חבריה על התוספות החשובות לתקנות שהציג משרד התמ''ת, תוספות שביכולתן לחולל שינוי אמיתי ולתרום רבות לציבור הצרכנים בתחום המוצרים בפיקוח.


כתבה בנושא בדה מרקר

פניית מנכ"לית ארגון אמון הציבור, גלית אבישי ליו"ר ועדת הכלכלה, 22.3.2012

Tags: