בשורה לצרכנים: ועדת הכספים הודיעה על הפחתת דמי ניהול בקופות הגמל וביטוחי מנהלים.

בדיון שהתקיים בועדת הכספים של הכנסת הוחלט על הפחתת גובה דמי הניהול המקסימליים אותם ניתן יהיה לגבות בקופות הגמל ובפוליסות ביטוחי מנהלים, מ 2% ל 1.05%. התקנות החדשות צפויות להיכנס לתוקף בינואר 2013. עבור משק הבית הישראלי מדובר בבשורה חשובה, וניכר כי המחאה של הקיץ, שפרצה על רקע יוקר המחייה בישראל ודנה לא פעם בנושא גובה דמי הניהול בקופות הגמל, יכולה לרשום לעצמה נצחון חשוב.
בדיון טענו חברות הביטוח כי הפחתת התקרה תקשה על המשך פעילותם, אך נציגי משרד האוצר התעקשו כי הפחתה זו חיונית עבור הציבור בישראל וכי החברות יצליחו להתמודד. רונן רגב כביר, סמנכ"ל מחקר בארגון אמון הציבור שנכח בדיון, ברך על ההחלטה אך טען כי לא די בקביעת תקרת מקסימום, וכי על ועדת הכספים לקבוע במקביל גם תקרת מינימום לדמי הניהול. הסיבה לדבריו נעוצה בעובדה כי ועדים ואיגודי עובדים חזקים זוכים להפחתת דמי ניהול לסכום מזערי, אך הפחתה זו מגולגלת בסופו של דבר על צרכנים שאינם מאוגדים, ונאלצים לשלם דמי ניהול גבוהים בהרבה.
ארגון אמון הציבור ימשיך לעקוב מקרוב אחר הנושא ולעדכן את הציבור בהתפתחויות.

Tags: