בעקבות פניית ארגון אמון הציבור הורה משרד האנרגיה והמים על הקפאת הסנקציות נגד צרכנים ללא מד מים משויך.

ארגון אמון הציבור פנה למשרד האנרגיה והמים ורשות המים בבקשה לבחון האם הסנקציות בהן מאיימת חברת מי אביבים על צרכנים אשר לא יתקינו מד מים משויך עומד בהוראות החוק. עקב הפנייה, הוציא משרד האנרגיה והמים הבהרה לכלל תאגידי המים כי חל עליהם איסור להפעיל סנקציות אשר אינן עולות בקנה אחד עם הנחיות המשרד.

חברת מי אביבים, תאגיד המים של תל אביב, הודיעה ללקוחותיה כי אם לא יתקינו מד מים משויך (פרטי) תחל החברה, החל מינואר 2012, לחייבם בצריכה קבועה של 20 מ"ק לחודש, צריכה גבוהה אשר איננה מאפיינת את הצריכה בפועל של מרבית תושבי תל אביב, בעיקר אנשים בודדים, זוגות ומשפחות קטנות. בעקבות ההודעה ששלחה החברה ללקוחתיה התקבלו במוקד התלונות של ארגון אמון הציבור תלונות של אזרחים אשר מחו כנגד הסנקציות החמורות. מבדיקה שערך הארגון עלה כי הסנקציות המפורטות בהודעת חברת מי אביבים אינן תואמות, על פניו, את הנחיותיו של משרד האנרגיה והמים בנושא לתאגידי המים, ובכלל זה חברת מי אביבים.
בעקבות תוצאות הבדיקה שערך פנה ארגון אמון הציבור למשרד האנרגיה והמים לקבלת הבהרות. בעקבות הפנייה הודיע משרד האנרגיה והמים כי יפרסם לתאגידי המים כי הוא דוחה את יישום תקנות מדי המים עד חודש יוני בכדי לאפשר לצרכנים פרק זמן ראוי נוסף להיערכות וכי עד למועד זה חל איסור לחברות להפעיל סנקציות על צרכנים. עוד יבהיר המשרד כי הודעת חברת מי אביבים כי תחייב צרכנים ללא מד משויך ב 20 מ"ק – מבוטלת וחישוב צריכת המים עבור משפחות ללא מד משויך ייעשה החל מיוני 2012 על פי הצריכה הממוצעת של משפחות בנות מספר נפשות דומה באיזור מגוריהם.
ארגון אמון הציבור רואה חשיבות רבה בהתקנת מדי צריכת מים דירתיים כך שכל צרכן ישלם על פי צריכתו האמיתית וייעשה שימוש חסכוני וראוי במים כפי שהתכוון המחוקק. עמדת ארגון אמון הציבור היא כי הסנקציות הקיצוניות אותן ביקשה חברת מי אביבים להטיל על צרכנים, אינן סבירות, וטוב כי משרד האנרגיה והמים נענה לדרישת הארגון לפעול בנושא ופעל במהירות לעצירת ההטעיה והבלבול.
ארגון אמון הציבור קורא לחברת מי אביבים לפעול בדחיפות לעדכון לקוחותיו בכתב, להתנצל ולספק הסבר מקיף וברור לנהלי החישוב החדשים אשר יחולו החל מחודש יוני הקרוב.

כתבה על מי אביבים ופניית ארגון אמון הציבור- ynet 

Tags: