התנהלות בעייתית והפרות חוזרות ונשנות של כללי אמון הציבור הובילו להסרת התו מחברת בית ג'נרל מהנדסים בע''מ

לאחרונה הוסר תו אמון הציבור מחברת בית ג'נרל מהנדסים בע''מ עקב הפרות חוזרות ונשנות של כללי אמון הציבור להם התחייבה החברה הנוגעות לגילוי נאות, שקיפות ותום לב. מתוך בחינת התלונות שהתקבלו במוקד התלונות של ארגון אמון הציבור נגד החברה עלה כי החברה החתימה צרכנים על הסכם שירות לתקופה של חמש שנים, מבלי ליידע אותם באשר לקיומם של תנאים מהותיים בעסקה, תנאים שלו היו הצרכנים מודעים להם מלכתחילה, ספק אם היו בוחרים לחתום על העסקה.
כמו כן, טיפול החברה בתלונות היה בלתי ראוי וניכר שעשתה כל שביכולה כדי לכבול את הצרכנים לשירותיה תוך התניית סיום ההתקשרות בתשלומים שרירותיים שייאלצו הצרכנים לשלם, תשלומים שלא שיקפו את השירות שקיבלו הצרכנים ולא נמסר מידע על אופן חישובם.

Tags: