בדיונים שהתנהלו בכנס לקחו חלק עשרות אנשים שבאו להשמיע את קולם ולגבש יחד מדיניות ציבורית שתביא לעתיד טוב יותר

ארגון אמון הציבור אירח שולחנות עגולים במסגרת כנס ישראל 2021 של עיתון דה מרקר. בדיונים, אשר התקיימו במרכז סוזן דלל בתל אביב ב 8.12.2011, לקחו חלק עשרות אנשים שעסקו בדיונים בנושא איכות השלטון.
במסגרת הדיונים עלו הצעות קונקרטיות לשינוי ועיצוב מדיניות, ביניהם הקמת ערוץ הפצת מידע ביקורתי ברשת החברתית שיהיה בלתי תלוי באילוצים מסחריים, יצירת הפרדה של תחום הגנת הצרכן והתחרות מרגולטורים ומשרדי ממשלה שמצויים כיום בניגוד עניינים (הרשות לסחר הוגן, המפקח על הבנקים, המפקח על הביטוח וכד'), הנגשת כל מידע שיש בו עניין לציבור לכלל הציבור: נהלים, שינויים, מידע על נושאים הנוגעים לבריאות הציבור (מדדי פליטת קרינה, הנחיות בתחום הצרכנות לעסקים בדבר כיבוד זכויות צרכנים ופרשנות ראויה של החוק ועוד), הקמת גוף פיקוח על שירותים לקשישים שהופרטו (בתי אבות, חברות סיעוד, שירותי רפואה דחופה וכו'), שינוי הגדרת ניצולי שואה וביטול שיטת קיזוז הקצבאות.
כמו כן, אירח ארגון אמון הציבור את עמותת "תחבורה בדרך שלנו" העוסקת בתחבורה ציבורית. במסגרת הדיון הוצע לאחד את מוקדי המידע השונים למוקד מרוכז אחד שיספק מידע מדויק ומהימן, כמו גם הגברת הבטיחות בנסיעה ופיתוח אפשרויות תשלום מחוץ לאוטובוס על מנת לשחרר נהגים מפקידם הכפול כנהג וקופאי.

ארגון אמון הציבור רואה בדיונים אלה הזדמנות חשובה לכלל הציבור לקחת חלק פעיל בעיצוב עתידה של ישראל. במסגרת הדיונים שנערכו עלו הצעות רבות המגובשות בימים אלה לכדי תוכניות פעולה שיועברו לגורמים הרלוונטיים.

Tags: