ישראכרט הודיעה באחרונה כי בכוונתה לבטל את שיטת צבירת הכוכבים ולמחוק את הכוכבים שלא ינוצלו עד תום שנת 2011

חברת ישראכרט מצטרפת לחברות אשראי נוספות בישראל שביטלו את שיטת צבירת הנקודות והודיעה כי בכוונתה לשים סוף לשיטת צבירת הכוכבים בסוף שנת 2011. ארגון אמון הציבור פנה במכתב אל הממונה על הבנקים בבקשה לדרוש מחברת ישראכרט לספק פיצוי הולם או אפשרויות ניצול נקודות ראויות עבור הצרכנים בטרם הכוכבים נמחקים.
עמדת ארגון אמון הציבור היא כי שיטת צבירת הכוכבים/נקודות שיטה בעייתית שאינה מטיבה עם הצרכנים מאחר והיא גורמת לעירפול מחירים ובכך מונעת מהצרכנים השוואה אמיתית של מחירי השירותים הבנקאיים. כמו כן, שיטת הצבירה מעודדת צריכה באשראי בנקאי. עם זאת, כוונת החברה למחוק את הכוכבים שנצברו עד כה מהווה פגיעה משמעותית בזכויות שצברו צרכנים לאורך שנים רבות ונוגדת את הוראות המפקח על הבנקים. בדו"חותיהם הכספיים מעריכות כלל חברות האשראי את הנקודות בכ- 170 מיליון ₪ (מתוכן ישראכרט – 84 מיליון ₪) ועל כן לא סביר כי זכויות אלה ימחקו באמתלה כי מדובר ב"הטבה" בלבד.

למכתב המלא שהוגש למפקח על הבנקים
לכתבה המלאה בדה-מרקר
לכתבה המלאה בגלובס

Tags: