החל מה 13.11.2011 על חברות הסלולר חל איסור לגבות תשלום עבור שירות שהצרכן לא ביקש במפורש

צרכנים רבים הפונים אל מוקד התלונות של ארגון אמון הציבור מלינים על חיובים עבור שירותים שלא הוזמנו. עד היום, צרכנים שגילו חיוב עבור מוצר או שירות אותו לא ביקשו, נאלצו להסתפק במקרה הטוב בפיצוי חלקי מצד חברות הסלולר. מעתה, צרכן שילין כי לא הסכים לקבלת השירות עליו שילם יוכל לפנות לחברת הסלולר ולדרוש הוכחה המתעדת את בקשתו המפורשת לשירות.
ארגון אמון הציבור רואה בהוראה זו צעד חשוב. אחת הרעות החולות בשוק הסלולר הינה גבייה לא מוצדקת עבור שירותים שצרכנים פעמים רבות לא מודעים לקיומם ולחיוב הנגבה מהם עבורו. מתוך עשרות אלפי התלונות המגיעות אל מוקד התלונות של הארגון, נכון לשנת 2011, כ-60% עסקו בחברות הסלולר. כמו כן, מבדיקת דפוסי הליקוי, עולה כי בחודשים יוני-אוגוסט 2011 אחוז התלונות שעסקו בחיוב לא מוצדק עמד על 22% (במסגרת התלונות שסווגו כ"חיוב לא מוצדק"- להלן חלוקה לתת-דפוסים שנכללו תחת דפוס זה: דרישת חיוב לא מוצדקת לאחר סיום ההתקשרות- 13.7%, חיוב בגין שירותים שלא הוזמנו- 14.4%, העלאת מחיר ללא ידוע הצרכן- 1.5%, תופעות נוספות אשר סווגו כחיוב לא מוצדק - 70%).
ארגון אמון הציבור קורא לצרכנים לעקוב אחר החשבונית החודשית ולדרוש הסברים לסעיפים השונים. פעמים רבות מתגלים פערים בין המוצרים עבורם הסכימו הצרכנים לשלם לבין הנעשה בפועל, וחשוב שיהיו מודעים לכך.

Tags: