החודש נכנסו לתוקף תקנות חדשות בנושא תנאים לביטול עסקאות. מה משמעותן וכיצד נושפע מהן?

מתוך התיקונים החדשים שנכנסו לתוקף ב 11.10.2011, עולה כי שניים מהם מהותיים עבורנו, הצרכנים.

התיקון הראשון מתייחס לענף התיירות, המהווה נושא טעון ומורכב עבור צרכנים ועסקים גם יחד. החוק החדש מתייחס לביטול עסקה פרונטאלית בתיירות חוץ וקובע כי ניתן לבטל עסקה בתוך 14 יום ממועד הרכישה (במקום 7 ימים, כפי שהיה נהוג עד כה). אפשרות זו תתאפשר בתנאי שהודעת הביטול תימסר לעסק לפחות 18 ימי עסקים לפני מועד הטיסה. זכות זו תקפה רק בתנאי שמדובר בשירות שחלקו ניתן בארץ (למשל טיסה מישראל למדינת היעד ולהיפך). הצרכן יקבל כספו חזרה בניכוי 5% מערך העסקה או 100 ש"ח, לפי הנמוך ביניהם. עם זאת, חשוב להדגיש כי כאשר מדובר בשירותים אשר ניתנים בחו"ל (טיסות המשך, מלונות, השכרת רכב וכו') לא ניתן לבטל את העסקה אלא בכפוף לתנאי הספקים בחו"ל.

תיקון נוסף שנכנס לתוקף החודש מתייחס לתנאי ביטול עסקה של חוגים וקורסים (למעט פסיכומטרי), לפיהן מעתה ניתן לבטל עסקה בתוך 14 יום ממועד ביצוע העסקה ובלבד שנותרו לפחות 14 יום עד למועד פתיחת החוג/הקורס. הצרכן ייאלץ לשלם 5% מערך העסקה או 100 ש"ח, לפי הנמוך ביניהם.

Tags: